فرار مفتضحانه سعودی ها

چهار شنبه 1 شهریور 1396 - 9:27:2

به آتش کشیدن تعداد زیادی بولدوزر در منطقه جیزان که ارتش پوشالی و کودک کش ال سعود از ترس رزمندگان انصارالله یمن رها و فرار کرده اند.


چهار شنبه 1 شهریور 1396 - 9:27:13

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف