اقوام فلسطین(8)

آشنایی با اقوام فلسطین: فریسیان

یک شنبه 5 شهریور 1396 - 13:20:44
آشنایی با اقوام فلسطین: فریسیان

تهران-الکوثر: فریسیان به گروهی از آرامیهای یهودی گفته می شود که با دو گروه صدوقیها و اسینیها در تضاد بودند.

 

آنها در انقلاب مکابیها شرکت داشتند. فریسیان جزء علما و بزرگان ملت بودند، و بیشتر کرسیها در مجلس مشهورین به آنها تعلق داشت.

فریسیان برخلاف صدوقیها به تورات اکتفا نمی کردند و رسوم و تقلیدهای گذشتگان را قبول داشتند و احکام و اوامر وارده را مانند احکام نوشته شده در تورات می دانستند و از آنها برای تفسیر و توجیه تورات استفاده می کردند. فریسیان برخلاف صدوقیها به ملائکه، روح و قیامت معتقد بودند و به اساطیر اعتراف داشتند. همچنین به ظواهر پرداخته و بیرون را بدون در نظر گرفتن درون می آراستند.

فریسیان به صفت خودپرستی، کبر و ریا مشهور بودند و در ردیف مخالفان درجه یک حضرت عیسی ( ع ) قرار داشتند، حضرت عیسی ( ع ) به شدت به آنها حمله می کرد و آنها را "رهبران کوران" نامید که به تقوی و نیکی خود فخر می کنند.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف