لحظاتی با تواشیح اسماء الحسنی

دو شنبه 6 شهریور 1396 - 12:56:40

اجرای تواشیح اسماء الحسنی در طبقه دوم بیت الله الحرام توسط قاریان اعزامی کشورمان به حج

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف