آشنایی با نخبگان دانشگاهی

چهار شنبه 24 آبان 1396 - 10:16:35
آشنایی با نخبگان دانشگاهی

مستند " آشنایی با نخبگان دانشگاهی" تولید شبکه جهانی الکوثر به معرفی نخبگان دانشگاهی که علاوه بر مدارج علمی از اعتقادات مذهبی و باور به نظام و رهبری متاثرند می پردازد .

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف