انهدام زرهی داعش در شرق استان حماه سوریه توسط بمب افکن روسی

شنبه 11 شهریور 1396 - 14:36:53

وزارت دفاع روسیه می گوید : طی یک هفته گذشته بیش از 900 مرکز استقرار داعش رادربخشهای مختلف سوریه بمباران ونابودکرده است

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف