نبرد سنگین با داعشیان در شرق دیرالزور

دو شنبه 13 شهریور 1396 - 10:12:13

از نبردهای روز گذشته متحدین در دروازه های شرقی دیرالزور. حضور پررنگ بالگردها و جنگنده ها نشان از عزم جدی برای شکستن محاصره شهر دارد.


دو شنبه 13 شهریور 1396 - 10:12:29

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف