درگیری انقلابیون بحرینی با ماموران آل خلیفه

یک شنبه 26 شهریور 1396 - 12:22:16

انقلابیون بحرینی درآستانه ماه محرم به مقابله با نیروهای شکنجه گر آل خلیفه ادامه می دهند..

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف