ادوات زرهی آل خلیفه در ورودی روستای شیعه نشین نیویدرات بحرین

چهار شنبه 29 شهریور 1396 - 13:8:32

رژیم شکنجه گر بحرین با ایجاد جو خفقان امنیتی سعی در کنترل فعالیت انقلابیون بحرینی دارد

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف