نوری المالکی:

دولت عراق هر چه‌سریع‌تر وارد عمل شود

پنج شنبه 6 مهر 1396 - 16:10:0
دولت عراق هر چه‌سریع‌تر وارد عمل شود

بغداد- الکوثر: دفتر معاون رئیس جمهور عراق از دولت این کشور خواست هرچه سریع‌تر اقدامات علیه جدایی طلبان را تشدید کند.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، دفتر «نوری المالکی»، معاون رئیس جمهور عراق، از دولت این کشور خواست برای تشدید تدابیر علیه کسانی که درصدد تجزیه هستند، اقدام کند.

«هشام الرکابی»، مدیر دفتر نوری المالکی اعلام کرد: «از تصمیم های اتخاذ شده دیروز پارلمان عراق و حضور نخست‌وزیر و برخی از وزیران در پارلمان برای بررسی پیامدهای همه‌پرسی جدایی، قدردانی می کنیم؛ اما در عین حال، از دولت می خواهیم که هر چه سریع تر برای تشدید اقدامات علیه کسانی که درصدد تجزیه و تقسیم عراق هستند و برای حفظ و حمایت از تاسیسات و جان شهروندان در مناطق مورد اختلاف، اقدام کند.»

وی گفت نباید صدای گوش‌خراش برخی وابستگان به حزب بعض و کسانی که به دنبال منافع تجاری و شخصی خود و درصدد توجیه همه‌پرسی هستند، شنیده شود.

 

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف