مفتی اهل سنت: هر کس در عزای حسین غمگین نشود گمراه است+فیلم

یک شنبه 9 مهر 1396 - 0:52:56

تهران- الکوثر: مفتی اهل سنت: هر کس در عزای حسین غمگین نشود گمراه است و هر کس شاد شود کافر است

مفتی اهل سنت: هر کس در عزای حسین غمگین نشود گمراه است و هر کس شاد شود کافر است
مجری: آیا شما شیعه شدید؟ آیا برای شما اتفاقی افتاده؟

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف