درگیری های شدید در جنوب السخنه، شرق استان حمص

یک شنبه 9 مهر 1396 - 11:13:43

دفع هجوم سنگین تروریست های داعش در اطراف ایستگاه پمپاژ نفتی تی-۳ در جنوب آراک - جنوب السخنه، شرق استان حمص عملیات ها برای عقب راندن داعش با قدرت ادامه دارد

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف