اولین گام در راه مبارزه با نفس از منظر امام خمینی(ره)

چهار شنبه 7 خرداد 1399 - 18:15:46
اولین گام در راه مبارزه با نفس از منظر امام خمینی(ره)

امام خمینی (ره) پیش از آنکه مبارزه سیاسی را آشکار به دست گیرد و همچنین در بحبوحه مبارزات خویش همواره با تکیه بر مباحثی از این قبیل به رهروان راهش می آموخت که مسیر او را از جنبش های سیاسی معمول و سیاستمداران حرفه ای جداست و پیروزی واقعی در جهاد سیاسی و نظامی و اقتصادی جز با جهاد اکبر و مبارزه با نفس حاصل نخواهد شد.

تهران- الکوثر: بهترین علاج ها که علماء اخلاق و اهل سلوک از برای این مفاسد اخلاقی فرموده اند این است که هر یک از این ملکات زشت را که در خود می بینی، در نظر بگیری و برخلاف آن تا چندی مردانه قیام و اقدام کنی، و همّت بگماری برخلاف نفس تا مدّتی، و بر ضدّ خواهش آن رذیله رفتار کنی و از خدای تعالی در هر حال توفیق طلب کنی که با تو اعانت کند در این مجاهده، مسلّماً بعد از مدّت قلیلی، آن خُلق زشت رفع شده و شیطان و جُندش از این سنگر فرار کرده، جنود رحمانی به جای آن ها برقرار می شود.

مثلاً یکی از ذمائم اءخلاق که اءسباب هلاکت انسان است، و موجب فشار قبر است، و انسان را در دو دنیا، معذّب دارد، بد خُلقی با اءهل خانه یا همسایگان یا هم شغلها یا اءهل بازار و محلّه است که این زاییده غضب و شهوت است. اگر انسان مجاهد، مدّتی در صدد بر آید که هر وقت ناملایمی پیش آمد می کند از برای او، و آتش غضب شعله ور می شود، و بنای سوزاندن باطن را می گذارد، و دعوت می کند او را بر ناسزا گفتن و بدگویی کردن، برخلاف نفس اقدام کرده، عاقبت بد و نتیجه زشت این خلق را یاد بیاورد، و در عوض ملایمت بخرج بدهد، و در باطن، شیطان را لعن کند و به خدا از او پناه ببرد، من به شما قول می دهم که اگر چنین رفتاری کنید - بعد از چند مرتبه تکرار - آن خُلق بکلّی عوض شده، و خلق نیکو در باطن مملکت شما منزل می کند.[1]

آقایان باید مراقبه کنند، باید مراقبت کنند خودشان را از صبح تا عصر باید مراقب خودشان باشند نفس انسان سرکش است یک آن از آن غافل بشویم (نعوذبالله ) انسان را به کفر می کشد اگر غافل بشود انسان. شیطان راضی نیست به فکر ما، او کفر ما را می خواهد، او می خواهد همه را منتهی کند به کفر منتها از معاصی کوچک می گیرد و کم کم وارد می کند در بزرگتر و کم کم در بزرگتر کم کم بالاتر تا برسد به آنجا که خدای نخواسته انسان را منحرف کند اصلاً از اسلام. باید مراقبت کنید آقا از خودتان باید از اول صبح که از خواب پا می شوید یا اول اذان یا عشا یا قبل از اذان که پا می شوید از خواب طویل، باید مراقب خودتان باشید.[2]

-------------------------------------

پی نوشت ها

[1] چهل حديث ، ص 23

[2] صحيفه نور، ج 1، ص 124.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف