جریان الوفاء بحرین:

رژیم بحرین درمانده و بیچاره شده است

یک شنبه 16 مهر 1396 - 13:57:20
رژیم بحرین درمانده و بیچاره شده است

بحرین- الکوثر: پادشاه نگون بخت و رژیم جنایتکار او بارها با دست زدن به سرکوب مردم و خشونت علیه آنها شکست و درماندگی خود را ثابت کرده است.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،‌ جریان الوفاء بحرین با صدور بیانیه ای اعلام کرد: تمام بحران های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بحرین مانند عدم اجرای قانون اساسی و دست اندازی به بیت المال و اموال عمومی و نابسامانی اوضاع اقتصادی و اعطاب تابعیت سیاسی به بیگانگان، همگی پرونده های ملی هستند که نشانگر ضرورت اقدامی سیاسی و ملی مشترک برای حل این بحران ها هستند.

در این بیانیه آمده است: هرچه زودتر باید راهی برای حل و فصل مشکلات طایفه ای و سیاسی که توسط نظام آل خلیفه ایجاد شده پیدا کنیم و در این زمینه شیعیان و اهل سنت باید در کنار هم، از مبارزات گذشته عبرت بگیرند و از این تجربه ها برای ساختن آینده استفاده کنند.

جریان الوفاء در ادامه بازداشت تعدادی از خطبا و مداحان مجالس حسینی توسط نیروهای امنیتی آل خلیفه را محکوم کرد و افزود: پادشاه نگون بخت و نظام جنایتکار او بارها با دست زدن به سرکوب مردم و خشونت علیه آنها شکست و درماندگی خود را ثابت کرده است و افزایش روند سرکوب و بازداشت مردم در روزهای اخیر و زندانی کردن علمایی مانند سید علی الموسوی و بازداشت نوجوانان بحرینی همه نشان دهنده درماندگی و بیچارگی نظام در برابر مقاومت مردم است.


یک شنبه 16 مهر 1396 - 13:57:50

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف