روزنامه عرب‌زبان‌:

تهدیدهای صهیونیست‌ها‌ چه دلیلی دارد؟

پنج شنبه 20 مهر 1396 - 12:47:49
تهدیدهای صهیونیست‌ها‌ چه دلیلی دارد؟

تهران- الکوثر: روزنامه عرب‌زبان‌ با اشاره به تهدیدهای اخیر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی علیه سوریه و لبنان تأکید‌ کرد که صهیونیست‌ها‌ در هراس‌اند.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،‌ روزنامه «الاخبار» لبنان با اشاره به تهدیدهای وزیر جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان و سوریه و اینکه در صورت وقوع جنگ این دو کشور را یک جبهه قلمداد خواهد کرد نوشت: سخنان «آویگدور لیبرمن»، وزیر جنگ اسرائیل، لزوماً، به معنای تصمیم یا ارزیابی اسرائیل برای جنگ در آینده نزدیک نیست و همچنین لزوماً به معنای این نیست که وی از سناریوهای صرف جنگی سخن می‌گوید‌ بلکه نشان‌دهنده فضای تار و تاریک [ناامیدی] سایه افکنده بر ارگان‌ها‌ و نهادهای سیاسی و امنیتی تصمیم گیر است. افزون بر این،‌ نشان‌دهنده بیم و هراس اسرائیل از این دوجبهه است، به‌ویژه پس از پیروزی ها ‌ ارتش سوریه و مقاومت در سوریه که به‌هیچ‌وجه‌ اسرائیل فکر آن را نمی‌کرد‌ و در محاسباتش قرار نداشت. از این روست که این تهدیدها بیانگر نگرانی‌های‌ شدید تصمیم‌گیرندگان‌ در تل آیو است. از این رو،‌ ناگزین و ناچار هستند که بیم‌وهراس‌ خود را درباره تحولات منطقه‌ای‌ و بین‌المللی‌ به‌طور‌ علنی بیان کنند.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف