یورش نیروهای امنیتی رژیم بحرین به زندان جو

چهار شنبه 26 مهر 1396 - 14:31:5
یورش نیروهای امنیتی رژیم بحرین به زندان جو

تهران - الکوثر: نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه به ساختمان محل بازداشت رهبران انقلاب بحرین در زندان جو حمله کردند.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،به نقل از منابع بحرینی نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه به ساختمان محل بازداشت رهبران انقلاب بحرین در زندان مرکزی جو یورش بردند و با مصادره وسایل ارتباطی آنها، هرگونه ارتباط با رهبران بازداشت شده را قطع کردند.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف