تسلیحات و تجهیزات به جای مانده داعش در شهر تازه آزاد شده المیادین سوریه

جمعه 28 مهر 1396 - 11:12:0

صدها قبضه انواع سلاح و پهپادهای پیشرفته شناسایی و انتحاری گروهک تروریستی داعش در شهر المیادین سوریه بدست نیروهای ارتش سوریه و محور مقاومت کشف و ضبط شد .


جمعه 28 مهر 1396 - 11:12:10