فاصله مسیرهای تردد زائران عتبات عالیات در اربعین

یک شنبه 30 مهر 1396 - 9:12:34
فاصله مسیرهای تردد زائران عتبات عالیات در اربعین

تهران- الکوثر: زائران کشورمان که قصد سفر به عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی را دارند باید از مرزهای چهارگانه مهران، خسروی، شلمچه و چزابه یا مرزهای هوایی مبادرت به این سفر کنند؛ فاصله نجف تا کربلای که مسیر اصلی پیاده‌روی زائران محسوب می‌شود فقط ۷۸ کیلومتر است.

به گزارش  پایگاه شبکه الکوثر، امسال نیز در ایام اربعین حسینی نزدیک به 3 میلیون نفر از هموطنان کشورمان در مراسم راهپیمایی اربعین حسینی حضور می‌یابند؛ غالب زائران از مسیرهای مرزی چهارگانه (مهران، شلمچه، خسروی و چزابه) تردد خواهند کرد که به همین منظور فاصله مسیرهای زائران مشخص شده است.

فاصله مسیرهای تردد زائران عتبات عالیات عراق به شرح ذیل است:

*مرز مهران

مهران تا کوت: 82 - مهران تا دیوانیه : 227 - مهران تا حله : 238 - مهران تا بغداد : 255 - مهران تا نجف : 303 - مهران تا کربلا:279 - مهران تا کاظمین: 283 - مهران تا سامراء : 444 - مهران تا سید محمد: 409 - مهران تا طفلان مسلم : 272

*مرز خسروی

خسروی تا کوت : 341 - خسروی تا دیوانیه : 395 - خسروی تا حله : 305 - خسروی تا بغداد : 190 - خسروی تا نجف : 380 - خسروی تا خانقین : 10 - خسروی تا مقدادیه : 102 - خسروی تا بعقوبه : 130-  خسروی تا کربلا: 315 - خسروی تا کاظمین : 203 - خسروی تا سامراء: 326 - خسروی تا سید محمد:291 - خسروی تا طفلان مسلم : 281

*مرز شلمچه

شلمچه تا بصره : 20 - شلمچه تا نجف 460 - شلمچه تا کربلاء 549 - شلمچه تا کاظمین دارای دو مسیر 575 و 621 کیلومتر - نجف تا کربلا: 78 - نجف تا بغداد : 161 - نجف تا بصره : 467 - نجف تا حله : 61 - نجف تا رمادی :271 - نجف تا بعقوبه : 227- نجف تا دیوانیه : 75 - نجف تا کاظمین : 180 - نجف تا سامراء: 287 - نجف تاسید محمد: 249 - نجف تا طفلان مسلم : 116

کربلا تا بغداد : 108 - کربلا تاکوت :197 - کربلا تا حله :42 - کربلا تا رمادی : 218 - کربلا تا بعقوبه : 184 - کربلا تا دیوانیه :144 - کربلا تا بصره : 524 - کربلا تا کاظمین : 115 - کربلا تا سامراء: 220 - کربلا تا سید محمد:184 - کربلا تا طفلان مسلم :38

سامراء تا بغداد : 110 - سامراء تا سید محمد 53

مطالب مفید درباره اربعین را اینجا بخوانید 


یک شنبه 30 مهر 1396 - 9:12:43