گفتگو با شکارچی داعش

یک شنبه 30 مهر 1396 - 10:21:51

ابوعزرائيل که به شکارچی داعش معروف است ، شایعه شهادتش را تكذيب کرد.


یک شنبه 30 مهر 1396 - 10:22:13

دسته بندی :