تصاویر مقر فرماندهی داعش در شهر تازه آزاد شده المیادین سوریه

یک شنبه 30 مهر 1396 - 10:26:44

تجهیزات، دیوار نوشته ها، زیرزمین و راهی که به تونل ختم می شود و ...

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف