کلیپ عربی «قدس .. پایتخت دنیا» با صدای حسین الاکرف