بنی گانتس، رئیس اسبق ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی