مخالفت آلمان با پیوستن به ائتلاف دریایی آمریکا در خلیج فارس